Członkostwa i subskrypcje CorelDRAW — komunikaty o błędach

4 users found this article helpful

Członkostwa i subskrypcje CorelDRAW — komunikaty o błędach
 
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie podczas próby utworzenia lub skorzystania z członkostwa lub subskrypcji CorelDRAW podane tutaj dodatkowe informacje pomagają zrozumieć treść komunikatów oraz rozwiązywać problemy.
 
 
„Przekroczono liczbę komputerów, na których można zainstalować produkt. Aby uzyskać pomoc, przejdź do strony www.corel.com/membersupport”.
Ten błąd występuje w przypadku przekroczenia maksymalnej dozwolonej liczby zalogowanych komputerów. Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 z jednego z komputerów.  Ponadto podczas odinstalowywania pakietu powinno być aktywne połączenie z Internetem.  Jeśli nie można uzyskać dostępu do żadnego z komputerów lub nie można odinstalować z nich pakietu, należy kliknąć tutaj i przesłać pytanie w celu zarejestrowania zdarzenia pomocy.  Podaj nazwy komputerów, które mają zostać zachowane.  Pozostałe komputery zostaną usunięte z konta w witrynie corel.com. Aby znaleźć nazwę komputera, kliknij przycisk Start w systemie Windows®, a następnie wybierz kolejno pozycje Panel sterowania i System.
 
 
„Numer seryjny użyty do zainstalowania produktu jest już powiązany z innym kontem w witrynie corel.com.  Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.corel.com/membersupport”.
Ten błąd wystąpił, ponieważ w witrynie corel.com istnieje już konto powiązane z numerem seryjnym użytym do zainstalowania pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6. Z tego względu nie będzie możliwe uzyskanie członkostwa CorelDRAW. Być może użytkownik stał się ofiarą piractwa komputerowego (ponieważ mogło dojść do nieuprawnionego przeniesienia licencji oprogramowania na innego użytkownika). W celu uzyskania dodatkowej pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Corel. Znajdź dowód zakupu produktu ikliknij tutaj, aby zarejestrować zdarzenie pomocy, lub kliknij tutaj, aby wyświetlić listę kontaktowych numerów telefonów w celu dokonania zakupu nowego egzemplarza pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6.
 
 
„Niestety, nie można zweryfikować Twojego konta.  Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.corel.com/membersupport”.
Ten komunikat o błędzie może wystąpić w następujących przypadkach:

Być może użytkownik stał się ofiarą piractwa komputerowego (ponieważ mogło dojść do nieuprawnionego przeniesienia licencji oprogramowania na innego użytkownika). W celu uzyskania dodatkowej pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Corel. Znajdź dowód zakupu produktu i kliknij tutaj, aby zarejestrować zdarzenie pomocy, lub kliknij tutaj, aby wyświetlić listę kontaktowych numerów telefonów w celu dokonania zakupu nowego egzemplarza pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6. 
 
 
Subskrypcja
„Kod dotyczy członkostwa lub subskrypcji, które nie są dostępne na Twoim koncie.  Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.corel.com/membersupport”.
Użytkownik próbuje zrealizować kod subskrypcji lub numer seryjny, posiadając już pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 i ważne członkostwo. Ponieważ użytkownik jest już posiadaczem produktu, nie musi już dodawać subskrypcji.
 
 
„Nie masz subskrypcji lub członkostwa produktu. Zarejestruj się, aby zostać członkiem, lub zasubskrybuj produkt”.
Użytkownik próbuje zalogować się bez wcześniejszego uzyskania członkostwa. Nawet jeśli użytkownik ma wcześniej utworzone konto w witrynie corel.com, nie zostało ono jeszcze powiązane z członkostwem CorelDRAW.Należy kliknąć przycisk Zostań członkiem i postępować zgodnie z instrukcjami w celu zarejestrowania konta w witrynie corel.com i utworzenia członkostwa.
 
 
„Kod dotyczy członkostwa lub subskrypcji, które nie są dostępne na Twoim koncie.  Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.corel.com/membersupport”.
Ten błąd występuje, ponieważ użytkownik posiadający subskrypcję 365-dniową próbował zrealizować kod subskrypcji 30-dniowej. Nie można przejść na krótszy okres subskrypcji.
 
 
„Ten typ członkostwa lub subskrypcji nie jest dostępny na Twoim koncie.  Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.corel.com/membersupport”.
Użytkownik próbował uzyskać subskrypcję lub członkostwo pomimo posiadania aktywnej usługi w swoim profilu (z identycznym powiązanym numerem seryjnym).
 
 
 
W celu uzyskania dodatkowej pomocy kliknij tutaj, aby przesłać pytanie do naszego zespołu pomocy technicznej. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 2 dni roboczych. Możesz takżekliknąć tutaj, aby uzyskać dostęp do społeczności użytkowników w witrynie CorelDRAW.com, w której użytkownicy pakietu CorelDRAW i pracownicy działu pomocy technicznej mogą udzielić Ci szybkiej pomocy.

Was this article helpful?

Tell us how we can improve it.