CorelDRAW: Ręczne instalowanie rozszerzeń programu CorelDRAW

2 users found this article helpful

W programie uaktualnień pakietu CorelDRAW Graphics Suite dostępne są teraz dwa zaawansowane rozszerzenia. Jeżeli jeszcze ich nie masz, możesz zainstalować je ręcznie, korzystając z poniższych instrukcji.

 

Instrukcje instalacji

Pobierz pliki wskazane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub od specjalisty ds. pomocy technicznej firmy Corel.

Skopiuj plik z lokalizacji pobierania do folderu:
C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Moje dokumenty\Corel\Corel Content\Extensions

Jeżeli pakiet CorelDRAW Graphics Suite jest już uruchomiony, może być konieczne jego ponowne uruchomienie.

 

Gdzie można znaleźć nowe rozszerzenia po ich zainstalowaniu?

Aby skorzystać z rozszerzenia PhotoCocktail:

Otwórz program CorelDRAW.
Utwórz nowy dokument.
Rozszerzenie PhotoCocktail jest dostępne w górnym menu — Efekty > PhotoCocktail.

Obejrzyj ten samouczek w Discovery Center (w języku angielskim)

 

Aby skorzystać z rozszerzenia Fit Objects to Path:

Otwórz program CorelDRAW.
Utwórz nowy dokument.
Rozszerzenie Fit Objects to Path jest dostępne w górnym menu — Obiekt > Fit Objects to Path

Obejrzyj ten samouczek w Discovery Center (w języku angielskim)

 

Was this article helpful?

Tell us how we can improve it.